All posts by andyUAПорівняльна оцінка різних способів подолання діапаузи самками Bombus terrestris (Insecta: Apidae) в лабораторних умовах

Шмели – довольно крупные насекомые, принадлежащие к семейству Apidae – Пчелы настоящие. Потребность опыления важных сельскохозяйственных культур шмелями и их недостаток в природе уже давно привели к осознанию необходимости искусственного разведения этих насекомых.

Первые попытки разведения шмелей путем помещения семей в деревянные домики начались в Англии с работы Хьюберта, 1802. Далее Ньюмен (Newman, 1851) с 1798 по 1848 годы исследовал поведение рабочих и молодых репродуктивных особей шмелей, для чего использовал маленькие ящики, в которые он ночью помещал заранее найденные гнезда. И только к концу XIX века Хофферу впервые удалось заставить самку шмеля сформировать гнездо в искусственных условиях. В дальнейшем Слайден (Sladan, 1981) и Линдхарт (Lindhard, 1912) провели серию удачных экспериментов по основанию самками шмелей гнезд в лабораторных условиях и добились создания ими развитых семей. Благодаря работам этих авторов были положены основы искусственного разведения шмелей, которыми пользуется большинство исследователей до нашего времени.

Читати далі…Лохина

Джмелі (рід Bombus), на відміну від бджіл, використовують вібрацію для запилення рослин сімейства вересових – до них відноситься й лохина, тому вони вважаються більш ефективними запилювачами.

Результати дослідження, що будо проведене факультетом біологічних наук Університету Мена, (м. Ороно, штат Мен, США).

Основною метою дослідження було визначення ефективності запилення (% зав’язуванності, % зібраних ягід, вага ягід, кількість насіння на одну ягоду, час обробки квітів) при різній щільності розміщення колоній джмелів, що зіставні з показниками при рекомендованому розміщенні бджіл, яке становить 5-10 (в середньому 7,5) вуликів на гектар.

Джмелі (Bombus impatiens) показали себе дуже ефективними запилювачами протягом усіх 5 років, поки їх досліджували в якості альтернативи бджолам (А. Mellifera). Вони працювали нарівні або краще, ніж бджоли за всіма основними параметрами оцінки ефективності запилення: відсоток зав’язуванності, відсоток врожаю зібраних ягід (в співвідношенні з середнім результатом минулих років), вага ягід, кількість насіння на ягоду і час обробки квітки. Під час вивчення ефективної щільності розміщення, було виявлено, що навіть при щільності в 5 колоній на гектар, показники джмелів можна було порівняти з показниками бджіл при щільності 7,5 вуликів на гектар.

Польові спостереження показали, що джмелі працювали в помірний і навіть сильний дощ, тоді як бджоли – ні. Джмелі починали проявляти активність раніше вранці і при більш низьких температурах, ніж бджоли. Найраніший час, в який була відзначена робота джмелів – 06.00 при 11 ° C, а для бджіл – 07.00 при 17 ° C.

Під час спостережень всі польоти джмелів були збором пилку. На контрасті, у бджіл тільки три польоти були за пилком лохини вузьколистої, а решта 97 – за нектаром.

Також дослідження показало, що джмелі обробляють значно більше квітів, ніж бджоли, тому що в типовій колонії джмелів 200 робочих особин, включаючи ≈120 збирачів; тоді як бджолиний вулик зазвичай містить 10 000-25 000 особин, з яких тільки 25% є збирачами. З огляду на середню кількість джмелів і бджіл, які спостерігаються на квадратний метр квітів в хвилину протягом всього дослідження, а також те, що джмелі продемонстрували такі ж показники ефективності, як бджоли, і навіть кращі за всіма параметрами ефективності запилення, можна сказати, що при запиленні лохини вузьколистої один джміль дорівнює 10-20 бджолам.

Джмелі показали себе як відмінна альтернатива для запилення лохини вузьколистої. Вони збирали пилок в середньому з 11 квітів в хвилину, на відміну від бджіл, які відвідували за цей час 8 квітів та збирали не пилок, а нектар. Також джмелі продемонстрували велику відданість квіткам лохини – вони постійно відвідували саме їх, незважаючи на велику кількість інших квітів (бджоли частіше відволікаються на інші квіти). Іншою цінною перевагою джмелів стало те, що вони працюють при більш низьких температурах, починають раніше і закінчують пізніше та працюють навіть під час помірних дощів на відміну від бджіл.

Джерело: http://www.bioone.org/doi/full/10.1603/0022-0493-94.3.609Суниця

 

У квітці суниці ананасної (лат. Fragaria X ananassa) велика кількість зав’язей, які, після запліднення, випускають гормон, що стимулює зростання зони плоті безпосередньо навколо себе. Якщо зав’язь не запліднена, вона залишається маленькою, а якщо поруч трапляються кілька таких незапліднених зав’язей, плід деформується. І хоча у суниці можливо і самозапилення, бажано застосовувати перехресне запилення за допомогою комах.

У цій роботі було досліджено виробництво в теплиці суниці сорту Сельва (Selva) з використанням земляних джмелів (лат. Bombus terrestris) в якості запилювачів.

Результати дослідження “Ефект запилювальної діяльності джмелів у тепличному виробництві суниці”, що було проведене Університетом Арістотеля (Салоніки, Греція).

Перші плоди дозріли наприкінці листопада, але найбільшим урожай був з середини січня до середини березня. Загальна кількість товарних ягід та їх загальна вага були вдвічі вище в ряду, який запилюється джмелями, в порівнянні з контрольним поруч. 30% ягід, що були зібрані з контрольного ряду, були деформовані через неефективне запилення. У той час як відсоток деформованих ягід з ряду, запилюваного джмелями, склав менше 10%. Більш того, загальна кількість ягід (товарних і деформованих) в контрольному ряду було менше на 65%, ніж в запиленні джмелями, що доводить, що вплив джмелів є вирішальним для зав’язування ягід.

Виробництво ягід в ряду, що були запиленні комахами і контрольному

 

Кількість товарних ягід

Кількість деформованих ягід

Вага товарних ягід (в грамах)

Дата

Ряд, опыленный шмелями

Контрольный ряд

Ряд, опыленный шмелями

Контрольный ряд

Ряд, опыленный шмелями

Контрольный ряд

23/1

31

22

16*

5*

571

418

30/1

58

56

8*

21*

853

926

06/2

65

47

8

9

728

503

13/2

111*

34*

5*

29*

1567*

418*

20/2

103*

29*

9

12

1218*

326*

27/2

83*

46*

8

9

872*

503*

05/3

97*

51*

9*

24*

923*

331*

13/3

73*

22*

2*

25*

416*

144*

Итого

621

307

65

134

7148

3569

* Значення в ряду значно різняться (р = 0,05).

Перші польоти комах починалися після 07.00 і закінчувалися приблизно о 16.30. Польоти для збору їжі починалися після 08.30 з піком активності з 09.00 до 10.00 і з 12.00 до 13.00. Джмелі відвідували квіти суниці, щоб зібрати пилок або нектар, від 5 проводячи до 30 секунд на кожній квітці. Кожен політ тривав близько півгодини і в середньому джмелі відвідували 106 ± 12 квіток.

Результати експерименту показують, що кількість ягід правильної форми і загальна кількість товарних ягід вдвічі більше в разі використання джмелів для запилення.

Джерело: http://dx.doi.org/10.1080/00218839.2008.11101433